Dermatologiczna linia emolientów

do skóry suchej, wrażliwej, skłonnej do atopii i egzemy

Polityka Prywatności

1. Definicje

1.1. Administrator – Stada Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowiaków 44, 02-255 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000194533, NIP: 1231013701, o kapitale zakładowym w wysokości 450 000,00 zł.

1.2. Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

1.3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

1.4. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

1.5. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.oilatum®.pl

1.6. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

1.7. Pliki cookie – niewielkie pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu Użytkownika podczas korzystania z Serwisu oraz wszelkie inne podobne technologie służące do zbierania informacji o aktywności Użytkownika w Serwisie. Pliki cookie mogą pochodzić od Administratora lub od zaufanych partnerów Administratora.

2. Przetwarzanie Danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu

2.1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania Danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania Danych osobowych w Serwisie

a) Korzystanie z Serwisu

3.1. Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu przetwarzane są przez Administratora:

3.1.1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

3.1.2. w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw.

b) Kontakt

3.2. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim za pośrednictwem podanego w zakładce „kontakt” adres email. Skorzystanie z przyjętej formy kontaktu wymaga podania Danych osobowych niezbędnych do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie.

3.3. Dane osobowe są przetwarzane w celu identyfikacji nadawcy wiadomości oraz obsługi jego zapytania – podstawą prawną przetwarzania danych w zakresie adres email jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Natomiast w przypadku podania przed Użytkownika danych osobowych w treści wiadomości email podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4. Pliki cookie

4.1. Do czego służą Pliki cookie?

4.1.1. Wykorzystujemy Pliki cookie, aby umożliwić Użytkownikowi dostęp do Serwisu i ułatwić korzystanie z niego.

4.1.2. Używamy również Plików cookie w celach marketingowych i analitycznych – jednak wyłącznie gdy Użytkownik wyraził na to zgodę przy pierwszym wejściu do serwisu lub w późniejszym czasie poprzez zmianę ustawień Plików cookie.

4.2. Jakie rodzaje Plików cookie są wykorzystywane w Serwisie?

4.2.1. Stosowane w Serwisie Pliki cookie dzielą się na następujące kategorie:

RODZAJOPIS
Niezbędne Pliki cookieTe Pliki cookie są instalowane, aby zapewnić Użytkownikowi dostęp do Serwisu i jego podstawowych funkcji, nie wymagają zatem zgody Użytkownika. Bez niezbędnych Plików cookie Administrator nie byłby w stanie świadczyć Użytkownikom usług w ramach Serwisu.
Opcjonalne Pliki cookieZ tych Plików cookie Administrator korzysta wyłącznie wtedy, gdy Użytkownik wyrazi na to zgodę. Są to Pliki cookie:
• funkcjonalne – pozwalają na zapamiętanie preferencji lub wyborów Użytkowników (takich jak nazwa użytkownika, język, rozmiar tekstu lub inne elementy, które można dostosować) i dostarczanie użytkownikom spersonalizowanych treści w ramach Serwisu;
• analityczne – umożliwiają sprawdzenie liczby wizyt i źródeł ruchu w Serwisie. Pomagają rozpoznać, które strony są mniej lub bardziej popularne, i zrozumieć, jak użytkownicy poruszają się po stronie. Dzięki temu Administrator może poprawiać wydajność Serwisu.

4.3. Czy w serwisie są wykorzystywane Pliki cookie podmiotów trzecich?

4.3.1. Wykorzystujemy Pliki cookie pochodzące od współpracujących z Administratorem podmiotów trzecich. Są to dostawcy usług analitycznych. Więcej informacji znajduje się w poniższej tabeli:

PODMIOT TRZECIOPIS
Google LLCW ramach Serwisu wykorzystujemy usługę analityczną – Google Analytics, która stosuje Pliki cookie w celu analizy liczby Użytkowników odwiedzających Serwis.
Więcej informacji na temat Google Analytics znajduje się w polityce prywatności Google – https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl#zippy=
Meta Platforms Ireland Ltd.W ramach Serwisu wykorzystujemy usługę analityczną – Google Analytics, która stosuje Pliki cookie w celu analizy liczby Użytkowników odwiedzających Serwis.
Aby zapewnić Użytkownikowi możliwość udostępniania treści zamieszczonych w Serwisie, w mediach społecznościowych stosujemy pliki cookie dostarczane przez dostawcę Facebooka i Instagrama.
Więcej informacji na temat usługi dostarczanej przez Facebooka i Instagrama znajduje się w Polityce prywatności Meta

4.4. Jak można zmienić ustawienia w zakresie Plików cookie?

4.4.1. W Serwisie stosowana jest platforma zarządzania zgodami (CMP), która ułatwia Użytkownikom zarządzanie preferencjami dotyczącymi Plików cookie.

4.4.2. CMP udostępnia Użytkownikowi następujące funkcjonalności:
a) uzyskanie szczegółowych informacji o wykorzystywanych w Serwisie Plikach cookie;
b) wyrażanie i wycofywanie zgody na wykorzystywanie opcjonalnych Plików cookie;
c) zarządzanie wcześniejszymi ustawieniami Plików cookie.

4.5. Zmiana ustawień Plików cookie z poziomu przeglądarki

4.5.1. Przeglądarka internetowa Użytkownika powinna zapewniać możliwość zmiany ustawień tak, aby odrzucić, usunąć lub zablokować określone Pliki cookie. Pod tymi linkami znajdują się odpowiednie informacje dla najbardziej popularnych przeglądarek:
a) Microsoft Edge – https://support.microsoft.com/pl-pl/windows/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-i-zarz%C4%85dzanie-nimi-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
b) Microsoft Explorer – https://support.microsoft.com/pl-pl/windows/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-i-zarz%C4%85dzanie-nimi-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
c) Google Chrome – https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=pl&co=GENIE.Platform%3DDesktop
d) Mozilla Firefox – https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
e) Opera – https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences
f) Safari – https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/ibrw850f6c51/16.1/mac/13.0

4.5.2. Niektóre Pliki cookie są niezbędne do funkcjonowania Serwisu, zmiana ustawień przeglądarki może sprawić, że niektóre usługi Serwisu nie będą działać prawidłowo.

5. Wtyczki mediów społecznościowych

5.1. W ramach funkcjonalności Serwisu, aby umożliwić Użytkownikowi dostęp do kanałów prowadzonych przez Administratora wykorzystujemy wtyczki mediów społecznościowych z sieci Facebook i Instagram.

5.2. Wtyczki są oznaczone logiem każdego z wyżej wymienionych dostawców lub dodatkiem w zakresie przycisków „Lubię to” czy „Udostępnij”.

5.3. Przy wykorzystywaniu wtyczek stosujemy mechanizm tzw. podwójnego kliknięcia, co oznacza, że podczas korzystania z Serwisu żadne dane nie są przekazywane dostawcy wtyczki. Dopiero w momencie kliknięcia w daną wtyczkę przez Użytkownika, dostawca wtyczki otrzymuje informacje o jej wywołaniu, zaś dane Użytkownika są przekazywane do dostawcy.

5.4. Jeżeli nie chcesz aby twoje dane trafiły do dostawcy wtyczki – przed kliknięciem w wtyczkę wymarz Pliki cookie i wyloguj się z portali społecznościowych.

5.5. Każdy dostawca wtyczki posiada własną politykę prywatności, z której treścią można zapoznać się wchodzą na strony poszczególnych dostawców. Administrator nie ma wpływu na zakres danych zbieranych przez dostawców wtyczek.

5.6. Szczegółowe informacje na temat dostawców wtyczek możesz znaleźć po poniższymi linkami:
a) Facebook – https://pl-pl.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=facebook_help_center_ig_data_policy_redirect
b) Instagram – https://pl-pl.facebook.com/help/instagram/155833707900388

6. Okres przetwarzania Danych osobowych

6.1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi nie dłużej niż 12 miesięcy lub do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.

6.2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

7. Uprawnienia Użytkownika

7.1. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną Danych osobowych.

7.2. Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, które odbywa się w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora.

7.3. W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można tę zgodę wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem poprzez adres email: iod.pl@stada.com lub listownie na adres siedziby Administratora.

8. Odbiorcy Danych osobowych

8.1. W związku z realizacją usług Dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom usług IT pozwalającym na prawidłowe korzystanie z Serwisu.

8.2. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

9. Prawa Użytkownika

9.1. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych Użytkownik ma prawo do: dostępu do danych, sprostowania danych, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych. Ponadto w zakresie w jakim podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest prawnie uzasadnionych interes Administratora możesz złożyć sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

9.2. W przypadku gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika, Użytkownik może wycofać zgodę w dowolnym momencie przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej wycofaniem.

9.3. W celu skorzystania z któregokolwiek z wyżej wymienionych praw Użytkownik może skontaktować się z Administratorem poprzez adres email: iod.pl@stada.com lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

9.4. Użytkownik może także złożyć skargę do Organu Nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych – Organem Nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Przekazywanie Danych osobowych poza EOG

10.1. Poziom ochrony Danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje Dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

10.1.1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi Dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony Danych osobowych;

10.1.2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;

10.1.3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.

10.2. Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania Danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

11. Bezpieczeństwo Danych osobowych

11.1. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na Danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

11.2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane osobowe na zlecenie Administratora.

12. Dane kontaktowe

12.1. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres email: iod.pl@stada.com lub listownie na adres siedziby administratora.

13. Zmiany Polityki prywatności

13.1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

13.2. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 20.07.2023 r.

Baza wiedzy

FAQ

Emolienty to preparaty do stosowania zewnętrznego o właściwościach nawilżających, natłuszczających i uelastyczniających skórę.
Ich głównym zadaniem jest odbudowa uszkodzonej bariery naskórkowej i przywrócenie jej funkcji. Jest to możliwe m.in. dzięki parafinie, która posiada własności okluzyjne. Powoduje ona wytworzenie na powierzchni naskórka płaszcza ochronnego, który zapobiega odparowywaniu wody. Emolienty dostarczają skórze także składników lipidowych i białkowych, których brakuje w zmienionej chorobowo warstwie rogowej.

Produkty Oilatum® skutecznie pielęgnują wrażliwą skórę, ponieważ:

 • mogą być stosowane już od 1. dnia życia,
 • są kosmetykami hipoalergicznymi, które minimalizują ryzyko alergii i podrażnień skóry,
 • mają prosty skład, pozbawiony substancji zapachowych, barwników, czy parabenów,
  tworzone są na bazie ciekłej parafiny, która redukuje suchość skóry, pozostawiając ją nawilżoną i gładką w dotyku przez długi czas,
 • mają niewielką ilość składników.

Kosmetyki Oilatum® można stosować już od 1. dnia życia.

Produkty Oilatum® są kosmetykami hipoalergicznymi, które nie zawierają substancji zapachowych, barwników i parabenów.

Przy regularnym stosowaniu kosmetyków Oilatum®, możesz zauważyć znaczną poprawę kondycji skóry. Warstwa ochronna, którą tworzy ciekła parafina, zmniejsza ryzyko podrażnień, dzięki czemu skóra ma możliwość regeneracji. Skóra nie traci również potrzebnej wody, jest nawilżona oraz miła w dotyku przez długi czas, a my nie odczuwamy dyskomfortu spowodowanego suchą skórą.

Ciekła parafina posiada własności okluzyjne, dzięki którym możliwa jest odbudowa uszkodzonej bariery naskórkowej i przywrócenie jej funkcji. Wytworzony na powierzchni naskórka płaszcz ochronny, zapobiega ucieczce wody przez parowanie. Ciekła parafina nawilża i natłuszcza skórę, działając po aplikacji jedynie powierzchniowo, dzięki czemu ogranicza ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. Dodatkowo wspomaga przenikanie składników odżywczych do wnętrza skóry, co umożliwia jej odbudowę i zdrowy rozwój.
Gliceryna bardzo dobrze nawilża i natłuszcza skórę, tworząc na niej warstwę ochronną, dzięki której dziecko może komfortowo poznawać świat. Gliceryna również skutecznie pochłania wodę i łatwo przenika w głąb warstwy rogowej naskórka, ułatwiając transport innych odżywczych substancji do wnętrza skóry. Ten składnik ma także dobry wpływ na konsystencję kosmetyków, ponieważ zapobiega ich wysychaniu. Przyczynia się do lepszego zakonserwowania substancji, ponieważ obniża aktywność wody, która jest pożywką dla drobnoustrojów.
 • Przede wszystkim wybieraj hipoalergiczne kosmetyki, które nie zawierają szkodliwych detergentów.
 • Stosuj w pielęgnacji emolienty, które nawilżają skórę i tworzą na jej powierzchni warstwę ochronną.
 • Zwracaj uwagę na dietę.
  Sprawdzaj czy twoje ubrania zrobione są z naturalnych materiałów.
 • Używaj hipoalergicznego proszku do prania.
  Do kąpieli dodawaj emulsji, która nawilży i zregeneruje skórę.
 • Po kąpieli zastosuj specjalnie dobrany krem, który ukoi i nawilży skórę,
Zrezygnowanie z emolientów w trakcie remisji AZS lub po ustąpieniu alergii jest najczęstszym błędem osób z problemami skórnymi. Pamiętaj, że ustąpienie objawów nie oznacza całkowitego wyleczenia, dlatego należy nadal dbać o kondycję skóry i stosować odpowiednie kosmetyki. Staraj się także unikać alergenów i sytuacji, które mogą spowodować podrażnienie skóry. Jeżeli zaniedbasz pielęgnację, najpewniej poskutkuje to szybszym nawrotem objawów.
Tak, dermokosmetyki takie jak Oilatum® są delikatne dla cery.
Tak, produkty z linii Oilatum® (płyn do kąpieli, żel do mycia głowy i ciała, emulsja oraz krem) są produktami wegańskim.
Tak, Oilatum® jest odpowiedni dla osób z AZS, jako codzienna pielęgnacja skóry atopowej.
Tak, Oilatum® to doskonała pielęgnacja skóry w czasie ciąży. Zawsze należy jednak skonsultować wybór produktów do pielęgnacji z lekarzem lub farmaceutą.
Tak, nasz produkt jest zalecany nawet dla niemowląt od pierwszego dnia życia.
Tak, Oilatum® jest odpowiednie dla osób ze skórą z niedoskonałościami. Pomaga nawilżać skórę i łagodzić podrażnienia.
Tak, cała linia Oilatum® to doskonałe dermokosmetyki dla dzieci. Emolienty te można stosować od pierwszego dnia życia. JIch delikatna formuła dba o wrażliwą skórę najmłodszych dostarczając im niezbędnych składników odżywczych.
Tak, emulsja do kąpieli Oilatum® oraz krem Oilatum® to świetny wybór na każdą porę roku, również latem i zimą, kiedy skóra jest narażona na przesuszenie.
Cera wrażliwa jest zwykle sucha, podrażniona i reaguje na wiele czynników, takich jak składniki kosmetyków czy zmiany temperatur. Linia kosmetyków Oilatum® to doskonały wybór do pielęgnacji cery wrażliwej, dzięki swoim łagodnym i nawilżającym właściwościom.

KONTAKT:
STADA Poland Sp. z o.o.
ul. Krakowiaków 44 02-255 Warszawa
Telefon: + 48 22 737 79 20

sekretariat.pl@stada.com

Zgłoszenie działań niepożądanych:
Email: drugsafety.pl@stada.com
+48 22 737 79 20

Polityka prywatności

logo_stada_footer
W przypadku kontaktu z Nami w sprawie zgłoszenia działań niepożądanych informujemy, że – Administratorem Twoich danych osobowych jest Stada Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ulica Krakowiaków 44, 02-255 Warszawa. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi zgłoszenia, wykonanie obowiązku prawnych związanych ze zgłoszeniem, a także w celach statystycznych i analitycznych. Więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych, w tym o przysługujących Ci prawach znajdziesz TUTAJ. Informujemy, iż w związku z kontaktem z Nami w sprawach ogólnych – Administratorem Twoich danych osobowych jest Stada Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ulica Krakowiaków 44, 02-255 Warszawa. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi zapytania skierowanego do Nas, a także w celach statystycznych i analitycznych. Więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych, w tym o przysługujących Ci prawach znajdziesz w  Polityce Prywatności.

STADA/PL/2023/335